İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Cambalkon & Katlanır cambalkon - Albert Genau

Think Green

Yaşanabilir bir gelecek için…

thing greenFaaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda, çevreye ve geleceğe olan olumsuz etkilerimizi en aza indirgemek için gereken önlemleri kaynağında almak, işimizin önemli bir parçasıdır.

Bu bağlamda,

- Çevre ile ilgili tüm yerel, ulusal yasa ve yönetmeliklere göre hareket etmek,

- Tüm üretim ve prosesleri çevresel etkileri dikkate alarak incelemek ve olası olumsuz etkileri kaynağında önlemek,

- Doğal kaynakları ve enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla, sürdürülebilir gelişme sağlamak,

- Tedarik, üretim ve sevkiyat prosesleri sırasında oluşan atıkların azaltılması, tekrar kullanımı ve geri kazanımı için çalışmalar yapmak,

- Çevre konusunda, sürdürülebilir kalkınma için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak,

- Tedarikçiler, ortak çalışılan firmalar ve bayilerle işbirliği yaparak, çevresel sorunların en aza indirilmesi için, birlikte hareket etmek,

- Tüm faaliyetlerde çevresel faktörleri dikkate alarak, sürekli gelişim sağlamak,

Bugünümüze ve geleceğimize yön veren, ilkelerimizdir.